Kontakty

SABYT, s.r.o. Sabinov  sabyt(@)sabyt(.)sk
ul. Mieru 8 IČO: 31 730 345
083 01 Sabinov IČ DPH: SK2020525166

spoločnosť je evidovaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3163/P

Kontaktné telefónne čísla:

Sekretariát: 051 4521 839 sekretariat(@)sabyt(.)sk
Tepelné hospodárstvo: 051 4521 561
Bytové hospodárstvo: 051 4521 769
Predpis nájomného: 051 4520 623 bytove(@)sabyt(.)sk
Právne oddelenie: 051 4521 621 pravne(@)sabyt(.)sk
Dispečing: +421 918 654 748
Realitná činnosť: +421 907 970 602
Fax: +421 51 4520 621
GPS súradnica: 49° 5′ 55.57″ N
21° 6′ 2.83″ E

Iné dôležité telefónne čísla:

Jednotka OR HaZZ Prešov – HS Sabinov +421 51 4521 222, 150
Záchranná zdravotná služba Sabinov +421 51 4521 444, 155
Polícia Sabinov +421 51 4521 131, 158

Pohotovostná služba:

VSE, a.s. – elektrárne Prešov, Tehelná 2 0800 123 332
SPP, a.s. – plynárne Košice, Rozvojová 6 0850 111 727
VVS, a.s. – vodárne Prešov, Kúpeľná 3 +421 51 75 72 421