Ponuka práce

Základným kameňom našej politiky je rešpekt k jednotlivcovi. Naši zamestnanci sú schopní, lojálni a usilujú o úspech nášho podnikania.
Veríme, že to isté môžeme očakávať aj od Vás.

Naša spoločnosť v súčasnej  dobe hľadá pracovníka na pozíciu:

  • odborný administratívny asistent
    • vek do 29 rokov
    • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru
    • nutné spĺňať podmienku podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z.