Nahlásenie stavu vodomeru

Z námeru vodomeru je potrebné zadávať:
- celé číslo pred desatinnou čiarkou (bez núl)
- desatinnú čiarku
- červené čísla za desatinnou čiarkou

Ukážka správne vyplneného stavu:
- na vodomere máte hodnotu 00018,105
- do poľa Stav vodomeru napíšete 18,105