Fotovoltaika

Fotovoltaické zariadenie na výrobu el. energie určenej pre vlastnú spotrebu na kotolni Centrum II.