O nás

Predmet činnosti:

 • prenájom bytového hospodárstva a nebytových priestorov
 • účtovnícke práce
 • inžinierska činnosť v stavebníctve /mimo vybraných činností vo výstavbe/
 • sprostredkovanie obchodu
 • obchodná činnosť: stavebný tovar, hutný materiál, kancelárska a výpočtová technika, predaj software a elektroniky
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
 • inštalácie a opravy ústredného kúrenia, rozvodov a tepelných zariadení
 • vodoinštalačné práce
 • izolatérske práce
 • sklenárske práce
 • murárske práce
 • výroba a predaj betónovej zmesi a výrobkov z betónu
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • montáž a údržba rozvodov elektrickej energie a spotrebičov
 • prevádzka tepelných zariadení – výroba a dodávka tepla a teplej vody
 • cestná motorová doprava
 • cestná nákladná doprava
 • poskytovanie služieb vlastnými mechanizmami s obsluhujúcim personálom
 • demolácia a zemné práce
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti