Žiadosti

 • Žiadosti o zmenu distribučnej sadzby a pridelenie tarify za distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
 • Rok 2011-2012 (staré)
  1. Žiadosť o zmenu distribučnej sadzba (vypĺňa správca)
  2. Príloha č.1 – (vypĺňa správca)
  3. Príloha č.2 – (vypĺňa správca)
  4. Príloha č.3 – (vypĺňa vlastník) PDF, vzor prílohy PDF
 • Rok 2015