Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie zo systému centralizovaného zásobovania teplom (PDF)