Legislatíva – bytové

Zákony a vyhlášky

Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1995 Z. z. (DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM)