Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť SABYT, s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje sústavu tepelných zariadení až po odberné miesta, ktorú tvoria:

  • 34 kotolní na spaľovanie zemného plynu
  • 1 kotolňa na spaľovanie biomasy

Spoločnosť je držiteľom povolenia na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla č. 2006T 0195.

Dodávame teplo a teplú úžitkovú vodu do obytných domov ako aj do ďalších objektov ako sú napríklad školy, administratívne budovy, obchodné domy… . Z objemu predaného tepla predstavuje 100 %-ný podiel vlastná výroba tepla.

https://teploslovenska.sk/pre-verejnost-odberatelov-tepla/co-je-czt