Účinnosť rozvodov

Účinnosť rozvodov

 • Vyhláška MH SR z 2. 11. 2010, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti (428/2010)
 • rok 2010 (pdf)
 • rok 2011 (pdf)
 • rok 2012 (pdf)
 • rok 2013 (pdf)
 • rok 2014 (pdf)
 • rok 2015 (pdf)
 • rok 2016 (pdf)
 • rok 2017 (pdf)
 • rok 2018 (pdf)
 • rok 2019 (pdf)
 • rok 2020 (pdf)
 • rok 2021 (pdf)
 • rok 2022 (pdf)
 • rok 2023 (pdf)