Činnosti

  • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
  • funkčné skúšky zariadení
  • udržiavanie funkčnosti regulovaných zariadení
  • kontrolu mechanických a elektrických zariadení
  • odstraňovanie bežných výpadkov
  • výmenu žiaroviek, žiariviek
  • čistenie elektrických rozvádzačov
  • výmenu opotrebovaných dielcov
  • zabezpečovanie potrebných meracích protokolov