Profil

OBCHODNÉ MENO: SABYT, s.r.o.
SÍDLO: ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
IČO: 31 730 345
DIČ: 2020525166
IČ DPH: SK2020525166
spoločnosť je evidovaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3163/P
bankové spojenie: SK33 0200 0000 0000 1230 1572

Ing. Pavol Hužvár – konateľ spoločnosti