Biomasa

V areáli kotolne Centrum I na ulici Pod Švabľovkou sme v roku 2008 realizovali inštaláciu 1,2 MW kotolne na biomasu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili primátor mesta Sabinov, vedenie spoločnosti SABYT, s.r.o. a ďalší pozvaní hostia.

Cieľom vybudovania kotolne na biomasu bola stabilizácia ceny tepla pre odberateľov, zníženie emisií, zvýšenie bezpečnosti výroby tepla.

Kotolňa Centrum I bude využívať ako palivo drevnú štiepku a v zálohe sú aj dva kotle na plyn.