Kotolne

SABYT, s.r.o. Sabinov výrobu tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečuje v blokových a domových kotolniach v Lipanoch, Sabinove a Šarišských Michaľanoch. Dĺžka rozvodov blokových kotolní dosahuje 14154 metrov.

Naďalej vytvárame podmienky pre spoľahlivé a hospodárne dodávky tepla a TÚV pre jednotlivé odberné miesta a hľadáme riešenia a možnosti na znižovanie cien tepla zvyšovaním efektívnosti hospodárenia vo výrobe a rozvode energií . Priebežne sa prehodnocujú aj možnosti nových, efektívnych investícií pre ekonomickú a ekologickú výrobu tepla a rozvodov tepla.