Zmena vlastníka bytu

Pri prevode vlastníctva bytu je potrebné správcovi doložiť:

  • zápis o ukončení a začiatku správy bytu – tlačivo