Nájomné byty

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 3/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania fyzickým osobám (VZN-3/2011)