Kontakty

SABYT, s.r.o. Sabinov  sabyt(@)sabyt(.)sk
ul. Mieru 8 IČO: 31 730 345
083 01 Sabinov IČ DPH: SK2020525166

spoločnosť je evidovaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 3163/P

Kontaktné telefónne čísla:

     
Prevádzka a údržba: 051 4521 561 / +421 907 970 602
 
Bytové/Predpis nájomného: 051 4520 623
Učtáreň: 051 4521 769  
Právne oddelenie: 051 4520 621  
Ekonomický námestník: 051 4520 634  
Technický námestník: 051 4521 839  
Dispečing: +421 918 654 748  
     
GPS súradnica: 49° 5′ 55.57″ N  
  21° 6′ 2.83″ E  

Iné dôležité telefónne čísla:

Jednotka OR HaZZ Prešov – HS Sabinov +421 51 4521 222, 150
Záchranná zdravotná služba Sabinov +421 51 4521 444, 155
Polícia Sabinov +421 51 4521 131, 158

Pohotovostná služba:

VSD, a.s. – nonstop 24 hodín denne 0800 123 332
SPP-Distibúcia, a.s. – nonstop 24 hodín denne 0850 111 727
VVS, a.s. – vodárne Prešov, Kúpeľná 3 +421 51 75 72 421