Cenník

Sadzba za hodinu údržbárskych prác v riadnej pracovnej dobe: 21,60€ s DPH

DROBNÉ OPRAVY V BYTE SÚVISIACE S JEHO UŽÍVANÍM

Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 57/1995 Z. z.